You are here

Diensten - Thuisverpleging - Dommelhof Thuis

Tel | 0479 196 025

 Wij  Werken  Waar  U  Woont!

Onze thuisverplegingsdienst levert kwaliteitsvolle basiszorg en gespecialiseerde zorg aan huis. Van overname van en/of assistentie bij dedagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden, medicatiebeheer, verpleegtechnische zorgen tot voorlichting en begeleiding rond diabetisch, dementie, palliatieve zorg.

Daarnaast maakt Dommelhof deel uit van een woonzorgnetwerk zodat vragen waaraan we zelf niet kunnen voldoen efficiënt doorverwezen kunnen worden.

Om uw thuissituatie te ondersteunen beschikken we eveneens over een waaier aan experten die in functie van uw vraag tot uw dienst staan. Hier gaan we na hoe we U en uw familie (mantelzorgers) kunnen ondersteunen zodat U thuis, zo lang als  mogelijk, een aangenaam leven kunt leiden.