You are here

Diensten - Thuisverpleging - Dommelhof Thuis

Tel | 0479 196 025

 Wij  Werken  Waar  U  Woont!

Onze thuisverplegingsdienst Dommelhof Thuis, levert kwaliteitsvolle basiszorg en gespecialiseerde zorg aan huis. Van overname van en/of assistentie bij dedagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden, medicatiebeheer, verpleegtechnische zorgen tot voorlichting en begeleiding rond diabetisch, dementie, palliatieve zorg. Daarnaast maakt Dommelhof deel uit van een woonzorgnetwerk zodat vragen waaraan we zelf niet kunnen voldoen efficiënt doorverwezen worden.

Om uw thuissituatie te ondersteunen beschikken we eveneens over een waaier aan experten die in functie van uw vraag tot uw dienst staan. Hier gaan we na hoe we u en uw familie (mantelzorgers) kunnen ondersteunen zodat u thuis, zo lang als mogelijk, een aangenaam leven kunt leiden.

Gebruik onderstaande aanvraagformulier en een medewerker van Campus Dommelhof zal u spoedig contacteren.

Typ hier kort de reden om thuisverpleging aan te vragen.
Vul hier de naam van de patiënt in.
Vul hier de familienaam van de patiënt in.
Vul hier de naam van de contactpersoon in.
Vul heir de familienaam van de contactpersoon in.
Vul hier een e-mail adres in waarop we jou kunnen bereiken.
Vul hier een telefoonnummer in waarop we jou kunnen bereiken.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
3 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bv. voor 1+3, voer 4 in.