Dienstverlening | Campus Dommelhof
Campus Dommelhof

Dienstverlening

Als bewoner van een Assistetiewoning (AW) moet u rekening houden met een aantal verblijfskosten, ook wel de Dagprijs genoemd. Deze Dagprijs is opgesplits in twee componenten.

 • Enerzijds de Wooncomponent, enkel te betalen door huurders. De Wooncomponent is een dagvergoeding vergelijkbaar met de huur van een appartement en omvat het genotsrecht van de assistentiewoning.
 • Anderzijds de Zorgcomponent, te betalen door zowel huurders als eigenaars. De Zorgcomponent is een dagvergoeding voor de dienstverlening en omvat de verplichte Basisdiensten zoals voorzien in het woonzorgdecreet. Consulteer voor een niet limitatieve opsomming de lijst van Basisdiensten onderaan deze pagina.

Dagprijs Wooncomponent

De Wooncomponent is dat deel van de Dagprijs verbonden aan de huisvesting in een Assistentiewoning. Dit deel moet bijvoorbeeld niet betaald worden door bewoners die eigenaar zijn van hun Assistentiewoning.

Ongeacht 1 of 2 bewoners* varieert de prijs van de Wooncomponent per Assistentiewoning tussen €25 en €30.

Dagprijs Zorgcomponent

De Zorgcomponent is dat deel van de Dagprijs verbonden aan de zorg- en dienstverlening in een Assistentiewoning geleverd door de beersinstantie, plus alle lasten verbonden aan de gemene delen zoals energie, onderhoud gemeenschappelijke delen, periodieke huisvuilophaling etc. Vergelijk het met de Dagprijs in een Woonzorgcentrum, maar beperkter qua kost en qua dienstverlening, zonder dat u inboet op permanentie en nabijheid van zorgpersoneel indien nodig.

De Zorgcomponent kan op vraag van de resident met 50% verminderd worden, zolang u geen gebruik wenst te maken van onze 24h permanentie en het bijbehorende verpleegoproepsysteem.

  AW Type 1 AW Type 2 AW Type 3
Eerste bewoner €14** €14** €14**
Tweede bewoner €5 €5

€5

Basisdiensten

Als eigenaar of huurder van een Assistentiewoning kan u rekenen op een aantal Basisdiensten zoals wettelijk voorzien in het Woonzorgdecreet. Hieronder vindt u alvast een niet-limitatieve lijst van gegarandeerde diensten:

 • Onthaaldienst
 • Geïntegreerd Oproepsysteem
 • Mobiel Oproepsysteem
 • Gebruik Ontmoetingsruimte
 • Gebruik Bibliotheek
 • Brandverzekering
 • Garantie op Crisiszorg
 • Woonassistent
 • Genot Groendek en Zonneterras
 • Syndicus
 • Onderhoud Gemeenschap
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Waterverbruik*
 • Elektriciteitsverbruik*
 • Gasverbruik*

*Water- Gas- en Elektriciteitsverbruik is forfaitair geplafoneerd. Meerverbruik wordt afgerekend op jaarbasis.

Bijkomende Diensten

Naast bovenstaande basisdiensten kan u facultatief gebruik maken van Bijkomende Diensten, ook wel exclusieve faciliteiten en diensten genoemd, met onderstaand een niet-limitatieve opsomming:

 • Maaltijden in de Bistro
 • Maaltijden Thuis (via OCMW)
 • Thuisverpleging
 • Kinesitherapie
 • Wasserij Campus Dommelhof
 • Medicatiebegeleiding
 • Kost Crisiszorg
 • Kapsalon Campus Dommelhof
 • Pedicure Campus Dommelhof
 • Schoonmaakhulp voor de AW
 • Technische Herstellingen
 • Pakket TV, Internet en Telefonie

* Maximum 2 bewoners per flat
** Inclusief €3 voor gas, water en electriciteit

Meer info over de aankoop van een Assistentiewoning?

Neem dan gerust even contact op met de verkoopverantwoordelijke van Campus Dommelhof. Dit kan via het online formulier of door even rechtstreeks telefonisch contact op te nemen op het nummer 016 20 3000

Willem Vandevelde

reyselbergh@campusdommelhof.be

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.