Rechten & plichten | Campus Dommelhof
Campus Dommelhof

Rechten & plichten

Rechten en Plichten als Eigenaar(-bewoner)

Dankzij de aankoop van uw Assistentiewoning bent u eigenaar van een individuele wooneenheid gereserveerd voor ouderen met behoefte aan een woonomgeving ondersteund met zorg- en dienstverlening. Deze aankoop verliep via een notaris waardoor u als titularis-eigenaar vrij kan beslissen de Assistentiewoning over te dragen aan erfgenamen of te verkopen aan derden.

U heeft voor deze eigendom twee keuzes:

 1. U gaat zelf wonen in uw Assistentiewoning, of; 
 2. U stelt de Assistentiewoning ter beschikking voor derden via de Beheersinstantie Campus Dommelhof Woonzorgcentrum. 

Terbeschikkingstellingsovereenkomst

Sowieso bent u verplicht om bij de aankoop van een Assistentiewoning de zogenaamde Terbeschikkingstellingsovereenkomst te ondertekenen via dewelke de Beheersinstantie conform het Woonzorgdecreet kan beschikken over uw eigendom indien u zelf niet gaat wonen in uw Assistentiewoning. Op die manier kan de Beheersinstantie met derden een Woonovereenkomst sluiten voor het verblijf in uw Assistentiewoning.

Regels

Indien u als eigenaar de Assistentiewoning niet bewoont, maar op een gegeven moment beslist om dat wel te doen, dan moet u rekening houden met volgende regels:

 1. Is uw Assistentiewoning vrij, dan kan u deze zonder voorbehoud betrekken. U verwittigt in voorkomend scenario zo snel mogelijk de Beheersinstantie zodanig zij de nodige administratieve schikkingen kunnen treffen.
   
  • Als eigenaar-bewoner betaalt u géén Wooncomponent. U betaalt wél voor de Basisdiensten via de Zorgcomponent. Zie Dienstverlening voor meer info.
    
 2. Is uw Assistentiewoning NIET vrij, dan zijn er 2 scenario's mogelijk;
   
  • De Beheersinstantie biedt u (indien beschikbaar) een andere, gelijkaardige, Assistentiewoning aan. Als eigenaar-bewoner betaalt u geen Wooncomponent. U betaalt wel voor de Basisdiensten via de Zorgcomponent. Zie Dienstverlening voor meer info.
    
  • De Beheersinstantie kan geen gelijkaardige Assistentiewoning aanbieden wegens volzet. In voorkomend geval zal de Beheersinstantie nagaan of er een tijdelijke oplossing kan aangeboden worden in het Woonzorgcentrum. In overleg met de eigenaar zal de Beheersinstantie middels een opzegperiode van 60 + 10 dagen de Assistentiewoning opzeggen bij de huidige bewoner(s), om op die manier de Assistentiewoning ter beschikking te stellen conform de Woon- en Terbeschikkingstellingsovereenkomst.

 

Eigenaars van een Assistentiewoning zitten via de Beheersinstantie Campus Dommelhof in een Zorgcontinuüm. Dit betekent dat vrije plaatsen in het Woonzorgcentrum prioritair voor bewoners van de Assistentiewoningen ter beschikking staan en dus voorrang genieten op de wachtlijst.

Meer info over de aankoop van een Assistentiewoning?

Neem dan gerust even contact op met de verkoopverantwoordelijke van Campus Dommelhof. Dit kan via het online formulier of door even rechtstreeks telefonisch contact op te nemen op het nummer 016 20 3000

Willem Vandevelde

reyselbergh@campusdommelhof.be

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.