Campus Dommelhof

Ontstaan & Evolutie

Historiek

Totstandkoming

Campus Dommelhof kwam tot stand na in totaal 4 ontwikkelfasen, namelijk de bouw van drie aparte woningen en nadien de reconversie tot haar huidige vorm.

Het eerste gebouw, toen Woning 1 genoemd, is opgericht in 1993. Snel nadien, in 1995, kwam Woning 2 tot stand, met op dat moment ruimte voor de opvang van 48 ouderen.

Enkele jaren later, in 2005, volgde de oprichting van Woning 3, de woning die nu bekend staat als Huis Brembosch.

Reconversie

In 2010 ontstaan de eerste plannen voor een volledige reconversie van de site tot Campus Dommelhof.
Vanaf dag één is de doelstelling om te komen tot een multifunctionele zorgcampus waarbij de client een volledig zorgcontinuüm krijgt aangeboden.

De conceptnaam Campus Dommelhof ziet het levenslicht en meteen wordt gestart met de organisatie van Campus Dommelhof Thuisverpleging. 

De rest van de toekomstige campus biedt plaats voor 126 erkende rusthuiskamers, 2 erkende kamers kortverblijf, 16 aangemelde kamers herstelverblijf en een polyvalent daganimatiecentrum.

Centrale locatie

Campus Dommelhof wil zichzelf uitbouwen tot een centrale locatie waar jong en oud samenkomen en waar zorg voor iedere leeftijd en een heel leven lang centraal staat.  Wij streven naar dienstverlening op maat voor zorgafhankelijke senioren. Binnen een vrij, vertrouwd en huiselijk kader trachten wij onze bewoners een hoogstaande kwalitatieve zorg te bieden. Zo beleven zij een goede en zinvolle oude dag rekening houdend met ieders probleemsituatie. 

De ligging van Campus Dommelhof Woonzorgcentrum is wel overwogen. Het bevindt zich centraal op de assen Leuven-Diest en Aarschot-Tienen, in het centrum van St.-Joris-Winge. Campus Dommelhof is goed bereikbaar zowel met de wagen als met vervoermaatschappij De Lijn en het ligt in een rustig en landelijk kader, naast de Wingebeek.

Zorgeloos ouder worden

Wij hechten belang aan het zorgeloos ouder worden waarbij de kwaliteit van het leven van de bewoner centraal wordt gesteld. Het doel is om de senior, met zijn eigen waarde(n) en persoonlijkheid, een zinvolle tijd te laten doorbrengen in een sfeer van menselijke warmte en nabijheid. De zorgbehoevende kan mee aan deze sfeer bouwen door daar waar het kan, al dan niet op actieve wijze, deel te nemen aan de dagdagelijkse huishoudelijke activiteiten die zich in de woning afspelen.