Campus Dommelhof

Assistentiewoningen

 1. De wens van ieder weldenkend individu: zo lang mogelijk thuis wonen. De plek waar je lief en leed deelde en je eigen kinderen grootbracht. En dat moedigen wij ook aan! 

  Maar desondanks al deze weldenkendheid, is er ook het besef dan de dingen veranderen. Informeer daarom tijdig naar alternatieve woonvormen waarmee je je eigen oude dag veiligstelt. Informeer ernaar bij één van onze medewerkers of breng een bezoekje aan Campus Dommelhof.

 2. Vaak begint een zorgvraag bij een klein ongemak. Moeilijker de trap kunnen nemen, of een tijdelijk ongemak t.g.v. een operatieve ingreep.

  Dat zijn vaak de momenten waarop mensen beginnen na te denken over "wat als?". Wat als dit erger was geweest, wat als ik de trap niet meer op kan. Op zo'n moment neemt u best de tijd om na te denken over uw toekomst en hoe u het best geholpen bent qua woonst.

 3. Eenmaal de knoop doorgehakt om uw woonst aan te passen volgens uw noden, of om op zoek te gaan naar een aangepaste woonvorm, is de Assistentiewoning vaak een mooi alternatief.

  Je geniet de vrijheid van thuis, in een woonomgeving voorzien op uw noden en steeds in de nabijheid van een professionele zorgaanbieder. Neem contact op met één van onze zorgmedewerkers of kom eens lang op Campus Dommelhof voor meer informatie of een intake gesprek.

 4. Wonen in de Assistentiewonigen Residenties Reyselbergh, is wonen met dat ietsje meer. Je verblijft in een - letterlijk - hoogwaardige architectuur met zicht over de wingevallei. Je geniet van de hoogste autonomie, maar bent steeds zeker van ondersteuning indien nodig.

Contacteer een medewerker

Als bewoner van een Assistentiewoning moet u rekening houden met een aantal verblijfskosten.
Deze verblijfskosten worden opgesplitst in twee componenten.

1) Enerzijds de wooncomponent, enkel te betalen door huurders. De wooncomponent is een dagvergoeding vergelijkbaar met de huur van een appartement en omvat het genotsrecht van de assistentiewoning.

2) Anderzijds de zorgcomponent, te betalen door zowel huurders als eigenaars. De zorgcomponent is een dagvergoeding voor de dienstverlening en omvat de verplichte Basisdiensten zoals voorzien in het woonzorgdecreet. Consulteer voor een niet limitatieve opsomming de lijst van Basisdiensten onderaan deze pagina.

Dagprijs Wooncomponent

De Wooncomponent is dat deel van de Dagprijs verbonden aan de huisvesting in een Assistentiewoning. Dit deel moet bijvoorbeeld niet betaald worden door bewoners die eigenaar zijn van hun Assistentiewoning.

Ongeacht 1 of 2 bewoners* varieert de prijs van de Wooncomponent per Assistentiewoning tussen €25, €28 en €30.

Dagprijs Zorgcomponent

De Zorgcomponent is dat deel van de Dagprijs verbonden aan de zorg- en dienstverlening in een Assistentiewoning geleverd door de beheersinstantie, plus alle lasten verbonden aan de gemene delen zoals energie, onderhoud gemeenschappelijke delen, periodieke huisvuilophaling etc. Vergelijk het met de Dagprijs in een Woonzorgcentrum, maar beperkter qua kost en qua dienstverlening, zonder dat u inboet op permanentie en nabijheid van zorgpersoneel indien nodig.

 AW Type 1AW Type 2AW Type 3
Eerste bewoner€17,23*€17,23*€17,23*
Tweede bewoner€5,38€5,38€5,38

Basisdiensten

Als eigenaar of huurder van een Assistentiewoning kan u rekenen op een aantal basisdiensten zoals wettelijk voorzien in het Woonzorgdecreet. Hieronder vindt u alvast een niet-limitatieve lijst van gegarandeerde diensten:

 • Onthaaldienst
 • Geïntegreerd Oproepsysteem
 • Mobiel Oproepsysteem
 • Gebruik Ontmoetingsruimte
 • Gebruik Bibliotheek
 • Brandverzekering
 • Garantie op Crisiszorg
 • Woonassistent
 • Genot Groendek en Zonneterras
 • Onderhoud Gemeenschap
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Waterverbruik*
 • Elektriciteitsverbruik*
 • Gasverbruik*

*Water- Gas- en Elektriciteitsverbruik is forfaitair geplafonneerd. Meerverbruik wordt afgerekend op jaarbasis.

Bijkomende Diensten

Naast bovenstaande basisdiensten, kan u facultatief gebruik maken van bijkomende diensten, ook wel exclusieve faciliteiten en diensten genoemd, met onderstaand een niet-limitatieve opsomming:

 • Maaltijden in de Bistro
 • Maaltijden Thuis (via OCMW)
 • Thuisverpleging
 • Kinesitherapie
 • Wasserij op Campus Dommelhof
 • Medicatiebegeleiding
 • Kost Crisiszorg
 • Kapsalon Campus Dommelhof
 • Pedicure op Campus Dommelhof
 • Schoonmaakhulp voor de AW
 • Technische Herstellingen
 • Pakket TV, Internet en Telefonie

* Maximum 2 bewoners per flat
** Inclusief €3 voor gas, water en electriciteit

Assistentiewoningen

Residenties Reyselbergh

Campus Dommelhof vernieuwt de komende jaren haar volledige zorginfrastructuur en hierbij kunnen Assistentiewoningen niet ontbreken. Daarom is besloten voor de ontwikkeling en promotie van 47 koopflats van het type Assistentiewoning, erkend door de Vlaamse Overheid met dienstverlening door Campus Dommelhof.

Ontdek Residenties Reyselbergh

Residenties Reyselbergh

Veelgestelde vragen over assistentiewoningen

Wat is een Assistentiewoning?

Sinds 1 januari 2013 is “Assistentiewoning” de officiële benaming voor een serviceflat. Het is een aangepaste woning voor 65-plussers om beschermd, zorgeloos en in alle comfort zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te genieten van zorgondersteuning indien nodig.

Een Groep Van Assistentiewoningen (GAW) is een voorziening die bestaat uit één of meerdere gebouwen met individuele aangepaste wooneenheden (de assistentiewoningen).

Zijn de assistentiewoningen van Residentie Reyselbergh erkend?

Ja, onze Assistentiewoningen zijn erkend door het agentschap Zorg-en-Gezondheid van de Vlaamse Overheid.

Zorg-en-Gezondheid is het agentschap dat toeziet op de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen. Deze dienst zorgt er o.a. voor dat er voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn, door bijvoorbeeld erkenningen toe te wijzen.

Wie is de Beheersinstantie van de Assistentiewoningen?

De beheersinstantie is Dommelhof VZW, dat is dezelfde instantie die ook instaat voor de uitbating van het Woonzorgcentrum en in het verlengde daarvan het gehele Campus Dommelhof met al haar zorgdiensten.

Wie is een Woonassistent?

Een Woonassistent is een fysieke (vertrouwens)persoon in loondienst van Dommelhof VZW en het Woonzorgcentrum, die verbonden is aan de Groep van Assistentiewoningen (GAW), en waarbij u terecht kunt met al uw problemen en vragen over wonen en zorg. U kunt deze vertrouwenspersoon altijd bellen tijdens de kantooruren of minstens eenmaal per week aanspreken in de voorziening zelf.

Hoe een noodsituatie melden?

Via het noodoproepsysteem in uw Assistentiewoning kunt u melden dat u in nood verkeert. U kan een noodoproep plaatsen vanuit iedere verblijfruimte in de Assistentiewoning.

Uw oproep wordt 24u per dag beantwoord door de zorgpermanentie van Campus Dommelhof. Bij een noodoproep kan ook gebruik gemaakt worden van een actieve spreek-luisterverbinding om de eerste gerustsellingen te bieden in afwachting van een zorgmedewerker ter plaatse.

Wat is het verschil tussen Crisiszorg en Overbruggingszorg?

Crisiszorg is de onmiddellijke en aangepaste zorg die u krijgt in een noodsituatie. Onmiddellijk betekent in de praktijk dat er binnen de 30 minuten aangepaste zorg wordt verleend.

Wanneer u na de Crisiszorg nog bijkomende zorg nodig heeft, wordt deze zorg door het Woonzorgcentrum georganiseerd om de periode te overbruggen waarin u zelf hulp kunt zoeken en kiezen.

Is er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte?

Ja. De bewoners van de Assistentiewoningen kunnen elkaar dagelijks in de centrale ontmoetingsruimte ontmoeten voor een drankje, een babbel en eventuele activiteiten. Bij mooi weer kan er ook ontmoeting plaatsvinden op het zuidgerichte (dak)terras.

Bijkomend is iedere bewoner van de Assistentiewoningen dagelijks welkom in het Daganimatiecentrum van Campus Dommehof Woonzorgcentrum.

Wie onderhoudt mijn Assistentiewoning?

In uw assistentiewoning kan u zelf schoonmaken of een beroep doen op een externe poetsdienst.
Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en de tuinen gebeurt door de Beheersinstantie Dommelhof VZW.

Wat is een Gebruikersraad?

De Gebruikersraad is een collectief overlegorgaan dat de belangen van de bewoners behartigt en hen informeert.
In deze raad zetelen de bewoners of hun wettelijke vertegenwoordigers. Enkele keren per jaar wordt er vergaderd over diverse thema’s, van klachten tot investeringen.

Wat is Woonvoorrangsrecht?

Het Woonvoorrangsrecht is het recht om als eigenaar een Assistentiewoning te bewonen, wanneer u er nood aan heeft. Wanneer uw eigen Assistentiewoning echter bewoond is, zal u tijdelijk een andere, gelijkwaardige assistentiewoning ter beschikking gesteld worden.