Campus Dommelhof

Thuisverpleging

 1. Thuisverpleging komt vaak acuut, maar toch staan we erop, waar mogelijk, onze dienstverlening vooraf te laten gaan door een intakegesprek. Alleen zo kunnen we goed inschatten wat de échte zorgvraag is en hoe we professioneel kunnen inschatten op welke manier we onze dienstverlening kunnen organiseren. 

 2. Na de intake is er bijna altijd een plaatsbezoek. Een plaatsbezoek laat toe de thuissituatie goed te leren kennen en waar mogelijk bijkomend advies te geven over woonondersteuning, familiale omkadering en onze eigen dagelijkse werking. 

  Zeker bij ouderen is de start van thuisverpleging vaak een langdurige relatie. Een goed zicht op de thuissituatie is daarom onontbeerlijk. 

 3. Van zodra onze thuisverpleegkundigen een helder zicht hebben op de zorgvraag en voldoende informatie over de thuissituatie, kan de start van de dienstverlening ingepland worden. Let op, dit kan zeer snel gaan, zo niet daags na uw aanvraag. 

 4. Afhankelijk van de zorgvraag kan Campus Dommelhof Thuisverpleging dagelijks bij u langskomen. Goede afspraken over tijdstip en duurtijd zijn daarom belangrijk. Daar waar het volstaat kunnen dagbezoeken aan een lagere freqentie. Alles hangt af van het voorschrift van uw arts. Eén ding staat vast, wij staan klaar!

Contacteer een medewerker

Onze diensten

Onze thuisverpleging biedt u volgende diensten:

 • Toiletzorg
 • Inspuitingen
 • Blaassondes
 • Wondzorg
 • Medicatiebeheer
 • Palliatieve zorg 
 • Dementie expertise
 • Ergotherapie
 • Andere...

Regio Tielt-Winge en buurtgemeenten

Onze verpleegkundigen komen graag langs in een straal van ongeveer 10 km rondom Campus Dommelhof in Tielt-Winge. Daarnaast maakt Campus Dommelhof ook deel uit van het zorgnetwerk regio Tielt-Winge waarbij we ook andere zorgpartners kunnen aanraden indien de dienstverlening voor ons niet mogelijk blijkt.

Tarieven

Thuisverpleging maakt onderdeel uit van het KB 78, Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Alle prestaties worden terugbetaald via de derdebetalersregeling en rechtstreeks afgerekend met uw ziekenfonds. 

Campus Dommelhof Thuisverpleging biedt volgende meerwaarden:

 • Voorrang bij noodopvang
 • Cliënt van Campus Dommelhof
 • Voorrang tot Assistentiewoningen
 • Voorrang tot Kortverblijf
 • Voorrang tot Herstelverblijf
 • Voorrang tot Woonzorgcentrum
 • Korting bij Bistro Perkeveld
 • Korting bij Kapsalon Perkeplein
 • Lid van Daganimatiecentrum

Cliënten van Campus Dommehof Thuisverpleging zitten via de beheersinstantie Campus Dommelhof in een zorgcontinuüm. Dit betekent dat vrije plaatsen in het woonzorgcentrum prioritair voor bewoners van de assistentiewoningen ter beschikking staan.

Op zoek naar thuiszorg in regio Tielt-Winge?

Neem dan gerust even contact op met één van onze zorgmedewerkers. Dit kan via het online formulier of door even rechtstreeks telefonisch contact op te nemen.