Campus Dommelhof

Word vrijwilliger

Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Ze zijn het levende bewijs van solidariteit en altruïsme. Als vrijwilliger help je niet alleen de ander, je krijgt ook veel genegenheid en waardering terug voor wat je doet.

Ook binnen Campus Dommelhof doen wij beroep op vrijwilligers. Uw hulp is van onschatbare waarde om bewoners deel te laten nemen aan allerlei culturele en spirituele activiteiten, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

Vrijwilligers kunnen naargelang interesse en beschikbare tijd een keuze maken uit het aanbod van activiteiten, of eventueel zelf nieuwe suggesties doen.

 • Bewonersbezoek: praatje maken, gezelschap bieden.
 • Cafetaria: bediening, glazen afwassen, frigo’s aanvullen.
 • Bewonersvervoer: binnenshuis, van en naar animatieactiviteiten.
 • Begeleiding: wandelingen, uitstap Scherpenheuvel.
 • Individuele noden: voorlezen krant, wandeling maken, kaarten.
 • Creatieve hulp: inkleding ruimtes volgens seizoen, creanamiddagen.
 • Maaltijdondersteuning: hulp aan bewoners, tafels dekken of afruimen.
 • Hulp bij activiteiten: toezicht bij koken, knutselen, sjoelen, bingo...
 • Redactie huiskrantje: artikels en gedichten schrijven, foto’s, lay-out.
 • Hobbyclub: breien, schilderen, muziek, creatieve ondersteuning.
 • Pall. ondersteunen: aanwezig zijn, aandacht geven, rust creëren.
 • Klussen: onderhoud tuin, herstellen kledij, klusjes opknappen.

 

Vertel kort iets over jezelf

Personalia

Wat & wanneer