Vacature

Vacature Thuisverpleegkundige

Campus Dommelhof wil zorg, gezondheid, ontmoeting en ontspanning op een natuurlijke wijze integreren in haar zorgdorp voor senioren.

Campus Dommelhof voorziet in 126 rusthuiskamers voor permanente opvang, 18 kamers Kort- en Herstelverblijf voor tijdelijke opvang of revalidatie, een wijkgezondheidscentrum voor eerstelijnszorg en een bistro met uitbreiding naar het daganimatiecentrum. Bijkomend biedt Campus Dommelhof thuisverpleging aan huis.

Kwalificaties

HBO Verpleegkunde, Prof. Bachelor Verpleegkunde, HBO Geriatrische Verpleegkunde

Vertel kort iets over jezelf

Personalia

Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.